INFORMAČNÁ KONZULTÁCIA

100,00€
| /

Interpretácia biochemických výsledkov

Hodnotenie metabolického stavu vo vzájomných súvislostiach a v kontexte aktuálnych zdravotných problémov.

Identifikácia rizík a súčasne východísk pre personalizovanú podporu udržiavania zdravia alebo zmiernenie prebiehajúceho ochorenia. Doporučenie pre ďalšie biochemické analýzy.