PROGRAM ZDRAVIE

Spoločnosť programme health a.s. prináša na trh unikátny projekt cielenej metabolickej podpory postavenej na prírodných biologicky aktívnych látkach. Projekt je zhmotnením 15-ročných skúseností s úpravou metabolizmu na základe laboratórnych meraním a vedecky objektivizovaných poznatkov o metabolizme. Sofistikovaný modulárny koncept produktov predávaných pod obchodnou značkou ioy. umožňuje kombinovať jednotlivé súčasti metabolickej podpory a efektívne zvyšovať jej zdravotné účinky. Metabolická podpora ioy. predstavuje efektívne riešenie pre zdravie tráviaceho traktu, pohybového aparátu a spomalenie procesu starnutia


Tím ioy. tvoria slovenskí špecialisti z oblasti biochémie, nutričného poradenstva, ortomolekulárnej medicíny, gastroenterológie, fyzioterapie, marketingu a predaja produktov, ktorí svoje vedomosti a profesionálne skúsenosti vložili do realizácie unikátneho projektu metabolickej podpory. Receptúry produktov ioy. sú autorským dielom nášho tímu, ktorý pracuje s najnovšími poznatkami a odbornými štúdiami realizovanými a prezentovanými renomovanými odborníkmi z EU, USA a Kanady


Spoločnosť riadi všetky procesy tvorby a výroby produktov vo vlastných kapacitách. Od vývoja receptúr, výberu a testovania surovín, cez technológiu výroby, dizajn a balenie, až po obchodnú stratégiu a marketingovú komunikáciu. Ambíciou projektu je vytvoriť z obchodnej značky ioy. lídra na trhu funkčnej metabolickej podpory v regióne EU.