Biochémia šťastia

Depresia je stav nálady, keď strácame záujem o aktivity, ktoré nám robia radosť. Pocit beznádeje sa prejavuje zníženou chuťou do jedla, zmenou telesnej hmotnosti, spánku, pretrvávajúcou únavou,  stratou energie a neschpnosťou sústrediť sa a robiť rozhodnutia. 

Dlho platil názor, že depresia je výsledkom nerovnováhy neurotransmiterov (chemická signálna látka, ktorá sprostredkováva prenášanie signálov medzi bunkami, z jednej časti tela do druhej). Zhoršená signalizácia serotonínu, norepinefrínu a dopamínu znižuje aktiváciu nervov v oblastiach mozgu, kde sa odohrávajú emócie, pamäť, učenie a tvorí motivácie. Ďalší hormón kortizol zvyšuje reaktivitu tela na stresové stimuly a predstavuje spojenie medzi depresiou a metabolickými ochoreniami, ako sú cukrovka 2 typu, metabolický syndróm a obezita, srdcovocievne ochorenia a zhoršenie rozumových schopností.

Medicínske poznanie a dôkazy smerujú k dôležitým príčinám depresie ako sú chronický nízkoúrovňový zápal, porucha riadenia odozvy na stres, narušená funkcia mozgu a porušená mikrobiota (črevná mikroflóra).

Depresívni jedinci majú zvýšený zápal. Bunky imunitného systému sa pri riadení zápalovej (obrannej) reakcie medzi sebou dohovárajú pomocou signálnych chemikálií. Pri našich meraniach sme prišli k dôležitému zisteniu. V takmer všetkých prípadoch je zápal-vyvolávajúcich signálov výrazne viac ako tých proti-zápalových. Prebytok zápal-vyvolávajúcich signálov vyvoláva nepohodu“ v čreve, ktorá spôsobuje alergie a intoleranciu na potraviny a zakladá únavu.

 Energia je základ života. Ak si ju bunka nie je schopná vyrobiť v dostatotočnom množstve, zhoršuje sa jej rovnovážny stav (homeostáza) a jej reakcia na vzniknuté poškodenia. Pre telo to znamená, že sa znižuje výkonnosť jeho tkanív a orgánov. Organizmus chátra a stárne rýchlejšie.

 Zápal je reakciou hromadenia poškodených mitochondrií, čo znižuje prídel energie pre bunku. Zápal je spojený so zvýšenou produkciou voľných radikálov, ktoré rozvracajú syntézu neurotransmiterov. Zápal aktivuje enzýmové cesty, ktoré zvyšujú produkciu látok toxických pre mozog. Výsledkom je neurozápal, ktorý zamoruje mikroprostredie mozgu.

Tvorba nových nervových buniek a schopnosť neurónov rásť a tvoriť nové spojenia je u jedincov s depresiou znížená. Je riadené rastovými faktormi, ďalšími signálnymi chemikáliami, ako je napr. BDNF (brain-derived neurotrophic factor). Znížená hladina serotonínu, norepinefrínu, dopamínu alebo zvýšený neurozápal a stres (kortizol) prispievajú k úbytku BDNF. Signálne molekuly, ktoré uvoľňujú svaly pri fyzickej námahe naopak zvyšujú produkciu BDNF v mozgu.

Tráviaci trakt a nervový systém sú obojsmerne prepojené. Mikrobiota a jej metabolity komunikujú s telom cez biochemické a funkčné spojenia, čím ovplyvňujú zdravie. Narušené zloženie a funkčnosť mikrobioty (dysbióza) a porucha funkcie črevnej bariéry zvyšujú neurozápal, narúšajú signalizáciu neurotransmiterov, zhoršujú tvorbu a spájanie neurónov. A môžu byť spojené s neurologickými ochoreniami, vrátane stresu, autizmu, depresie, neurodegeneratívnych ochorení a tiež s rozvojom potravinových alergií. Rozrušená črevná mikroflóra prispieva k zvýšenej hladine histamínu prejavujúcej sa bolesťami hlavy, nespavosťou a únavou.

stastie

Tvorbu nálady zásadným spôsob ovplyvňuje vystresovaná bunka. Tá má nedostatok energie, zmenenú funkčnosť hormónov (serotoním, melatonín a kortizol), nedostatok horčika, vitamínu D3 alebo B vitamínov. Vystresovaná bunka a črevo v nepohode sú spúšťačom depresie, úzkosti, poruchy koncentrácie, migrény, permanentnej únavu a porúch spánku. Depresia  zväčšuje nepohodu čreva a tá spätne zväčšuje depresiu. Nespavosť až 10-násobne zvyšuje riziko rozvoja depresie a naopak, depresia 5-násobne zvyšuje riziko porúch spánku.

Je dôležité zistiť prečo bunka nevytvára dostatok energie (účinok voľných radikálov, chýbajúce vitamíny a minerály, nadmerné množstvo ťažkých kovov v tkanivách, alebo (dis)harmónia zápal-vyvolávajúcich a proti-zápalových signálov). Podľa poznania príčiny je dôležité súčasne upraviť funkciu čreva a chémiu mozgu. Efektívne riešenie odstránenia porúch trávenia, nedostatku vitality, zmiernenia pocitu únavy a zlepšenia kvality spánku ponúka nápoj z akáciovej vlákniny GOOD GUT. Znovuobnovuje tkanivo aj funkciu čreva a zapája črevnú mikroflóru do riadenia imunity, čo vytvára základ pre udržanie zdravia a zároveň zmiernenie prebiehajúceho ochorenia. Pre zásadné zvýšenie efektivity zdravotného riešenia odporúčame nápoj GOOD GUT užívať v kombinácii s kapsulami BOOSTER.01. Spoločné užívanie nápoja z akáciovej vlákniny a vegánskych kapsúl zásadne zlepšuje zloženie mikrobioty (črevnej mikroflóry), účinne pôsobí proti zápalovým ochoreniam čreva a zlepšuje funkcie črevnej bariéry. Znižuje riziko zápalových (auto-imunitných) ochorení vrátane rakoviny. Efektívne pôsobí proti obezite a obezitou vyvolanej poruche funkcie mikrobiómu. Potláča účinky histamínu, zvyšuje účinok na reflux a zmierňuje pocit únavy.

Pridajte komentár